Υποβολή στο ΕΠΑΛ του έργου « Επέκταση-Βελτίωση Λιμένα Κολυμβαρίου, προϋπολογισμού 7.000.000 € με το ΦΠΑ »

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση  στο Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων , μεταξύ του Δημάρχου Πλατανιά κ.Ιωάννη Μαλανδράκη και του Προέδρου του Λ.Τ.Ν.Χανίων κ.  Κων/νο Μανωλικάκη, την προηγούμενη εβδομάδα .

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η επιτυχής ολοκλήρωσης των διαδικασιών για την υποβολή πρότασης του έργου,“Επέκταση-Βελτίωση Λιμένα Κολυμβαρίου, προϋπολογισμού 7.000.000 € με το ΦΠΑ”, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας .

Κατά τη διάρκεια της συνάντηση επιβεβαιώθηκαν ότι όλες οι ενέργειες που είχαν γίνει από κοινού, μεταξύ Δήμου Πλατανιά και Λιμενικού Ταμείου Ν.Χανίων και  αφορούσαν μια σειρά Μελετών, Εγκρίσεων αλλά και τη  σύνταξη της υποβληθείσας Πρότασης έχουν πραγματοποιηθεί επιτυχώς και πλέον αναμένουμε την ένταξη του παραπάνω έργου στο ΕΠΑΛ.

Με αυτό τον τρόπο μετά από προσπάθειες πολλών ετών αλλά και συντονισμένες ενέργειες , είμαστε πλέον πολύ κοντά στην πραγματοποίηση   του σημαντικού  αυτού έργου.

Στη συνάντηση ήταν παρούσα η Προϊσταμένη του Λ.Τ. κα.Σκουμπάκη Αρτεμησία, καθώς και η συμβολή της  Τεχνικής Υπηρεσίας  στην υποβολή της πρότασης , ήταν πολύ σημαντική. 

 

 

 

Τελ. ενημέρωση 14/11/2017

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)