Πρακτικό επιτροπής για την ανασύνταξη του πίνακα κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων προσωπικού ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ 1/2017) ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών (κωδικός θέσης: 100)

 Στο Γεράνι  και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 09/06/2017 ημέρα Παρασκευή   και ώρα 13:00,  συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 553/10325/9-6-2017 Απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να προβεί στην ανασύνταξη του πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2017 Ανακοίνωσης Πρόσληψης του Δήμου Πλατανιά και ειδικότερα στην ανασύνταξη του  πίνακα με κωδικό θέσης: 100 και ειδικότητα:  ΠΕ-ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αρ. 536/2017 Απόφασης του ΑΣΕΠ.

Τελ. ενημέρωση 09/06/2017

Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2017

Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2017

 

Για Τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

στο πλαίσιο του  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΡΗΤΗ 2014 - 2020»

 

 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ»

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

 

ΤΙΤΛΟΣ: «ΔΡΑΣΗ 9.ii.1. ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»

Τελ. ενημέρωση 10/03/2017

Σύμβαση Εργασία Ορισμένου Χρόνου Για Την Υλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης Για Όλους 2016-2017

Επαναδημοσίευση: 20/2/2017

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Δήμου Πλατανιά

 

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωρομίσθια αποζημίωση, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση Γενικών Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) μεγάλης διάρκειας - περιόδου 2016-2017, με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και συγκεκριμένα του εξής, ανά πρόγραμμα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων

Τελ. ενημέρωση 08/02/2017

Ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2017 Για Τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2017

 

Για Τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

στο πλαίσιο του  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΡΗΤΗ 2014 - 2020»

 

 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ»

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

 

ΤΙΤΛΟΣ: «ΔΡΑΣΗ 9.ii.1. ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»

 

Τελ. ενημέρωση 07/02/2017

46 Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Πλατανιά Μέσω του Νέου Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Ξεκίνησε την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2016 η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα μέσω του οποίου θα απασχοληθούν 24.251 άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, σε όλους τους Δήμους της χώρας, για χρονικό διάστημα 8 μηνών με πλήρη απασχόληση.

Τελ. ενημέρωση 25/01/2017

Πρόσληψη Γυμναστων ΠΑγΟ 2016-2017

Ανακοίνωση Πινάκων Πρόσληψης Γυμναστων ΠΑγΟ 2016-2017

Τελ. ενημέρωση 19/01/2017

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)